СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА СИС С НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР: