Корпоративни събития

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ Публичното предлагане на 5 482 813 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас […]

Още

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM   Предлагане на нови акции и допускане до търговия  Акциите от увеличението ще бъдат предложени […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 3 249 950 бр. акции от увеличението на капитала на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. Проспектът е одобрен от Комисия […]

Още

Уведомление по чл. 44ж от Наредба № 13 относно резултата от Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД и условията и реда на плащания

Уведомление по чл. 44ж от Наредба № 13 относно резултата от Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД и условията и […]

Още

Стартира Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД

С решение по Протокол № 81 от 10.11.2022 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на  „ПОБЕДА“ АД като акционер, притежаващ 34 852 333 […]

Още