Sofia International Securities
достъп до целия финансов свят

Благодарение на партньорството ни с едни от най-големите и иновативни финансови институции - BAADER, Cantor Fitzgerald, NOMURA, Erste Group, SAXO BANK, Interactive Brokers, Bloomberg.

Имате достъп до

 • 120

  пазара

 • 26

  страни

 • 22

  валути

Можете да търгувате с

 • Акции БФБ

 • Глобални акции

 • Деривативи

 • FOREX

 • Бондове

 • ETF

 • CFD

 • Опции

Първо място за 2014 г. на Българска фондова борса за реализиран оборот с 219 млн. лв.

Лицензи и регулации

Комисия за финансов надзор
Комисия за финансов надзор

София Интернешънъл Секюритиз притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

Българска фондова борса – София
Българска фондова борса – София

София Интернешънъл Секюритиз е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българската фондова борса.

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

София Интернешънъл Секюритиз е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)
Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

В качеството си на лицензиран инвестционен посредник в държава от Европейския съюз, София Интернешънъл Секюритиз напълно отговаря на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

Централен депозитар
Централен депозитар

Член на Централен депозитар, който организира регистрацията на безналични ценни книжа, поддържането на регистри на търговските дружества и поддържането на регистър на сделките с ценни книжа.

Фонд за компенсиране на инвеститорите
Фонд за компенсиране на инвеститорите

Член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в определените от закона случаи.

Отправете запитване и получете допълнителна информация