Мартин Радосветов

Мартин Радосветов

Изпълнителен директор

Мартин има над 20-годишен опит като ръководител „Инвестиционно банкиране“ и „Корпоративно банкиране“ в големи международни банки в региона и като водещ мениджър по най-големите синдикирани сделки за сливания и придобивания на Балканите. От 2009 до 2016 г. е съветник на Борда на директорите на Алфа Банк България. От септември 2017 г. консултира Европейската комисия по въпросите на финансовата отчетност като част от експертната група EFRAG.

Има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и по бизнес администрация по програма ТЕМПУС и London Guildhall University. Притежава международни сертификати за управление на проекти (от PMI) и структурирано финансиране (от EM). Преподава управление на проекти и международен бизнес в УНСС.

Светозар Абрашев

Светозар Абрашев

Прокурист

Светозар се присъединява към SIS през 2008 г. Заемал е позициите Ръководител на инвестиционния комитет на инвестиционния посредник, Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите. Сега отговаря за бизнес развитието и стратегическите партньорства на компанията.

Стартира кариерата си в областта на капиталовите пазари още през 1998 г. и днес е един от най-опитните професионалисти в сектора у нас. Участвал е в редица приватизационни сделки и има значителен опит в структурирането на публични и частни пласирания на ценни книжа, финансовото консултиране и набирането на финансиране с частен капитал.

Ивайло Томов

Ивайло Томов

Инвестиционни консултации и управление на активи

Ивайло има над 10-годишен опит на капиталовите пазари. Преди да се присъедини към СИС през 2014 г., отговаря за отдел „Търговия с финансови инструменти“ в KBC Securities България и ръководи управлението на инвестиционните портфейли на компанията и клиентите ѝ.

Има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и магистърска степен по Финанси и икономически анализи от Universidad Complutense de Madrid. Сертифициран е от Комисията за финансов надзор като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.

Галина Зайцева

Галина Зайцева

Старши брокер

Галина Зайцева става част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз през 2005 г. и заема позицията на старши брокер. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалността Международни икономически отношения от УНСС. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор през 2010 г.

Маргарита Барова

Маргарита Барова

Главен счетоводител

С повече от 17 години стаж в сферата на капиталовите пазари, където работи от създаването на БФБ, Маргарита е измежду най-опитните кадри в областта си. Притежава магистърска степен по Финанси от УНСС и е сертифицирана като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има значителен опит като ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ в компанията.

Eлена Спасова

Елена Спасова

Отдел „Вътрешен контрол“

Елена се присъединява към екипа на SIS през 2018 г.  Притежава бакалавърска и магистърска степен по специалността Международни икономически отношения от УНСС. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има над 10 години опит в областта на капиталовите пазари.

ROS_1778

Ивона Бончева

Отдел „Бек Офис“

Ивона Бончева е завършила средно-специално образование, специалност „Банково дело“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента е студент специалност „Финансов Контрол“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС)– гр. София.

Отправете запитване и получете допълнителна информация