Мартин Радосветов

Мартин Радосветов

Изпълнителен директор

Мартин има над 20-годишен опит като ръководител „Инвестиционно банкиране“ и „Корпоративно банкиране“ в големи международни банки в региона и като водещ мениджър по най-големите синдикирани сделки за сливания и придобивания на Балканите. От 2009 до 2016 г. е съветник на Борда на директорите на Алфа Банк България. От септември 2017 г. консултира Европейската комисия по въпросите на финансовата отчетност като част от експертната група EFRAG.

Има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и по бизнес администрация по програма ТЕМПУС и London Guildhall University. Притежава международни сертификати за управление на проекти (от PMI) и структурирано финансиране (от EM). Преподава управление на проекти и международен бизнес в УНСС.

Светозар Абрашев

Светозар Абрашев

Управляващ партньор

Светозар се присъединява към SIS през 2008 г. Заемал е позициите Ръководител на инвестиционния комитет на инвестиционния посредник, Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите. Сега отговаря за бизнес развитието и стратегическите партньорства на компанията.

Стартира кариерата си в областта на капиталовите пазари още през 1998 г. и днес е един от най-опитните професионалисти в сектора у нас. Участвал е в редица приватизационни сделки и има значителен опит в структурирането на публични и частни пласирания на ценни книжа, финансовото консултиране и набирането на финансиране с частен капитал.

Ивайло Томов

Ивайло Томов

Инвестиционни консултации и управление на активи

Ивайло има над 15 годишен опит на капиталовите пазари. Преди да се присъедини към СИС през 2014 г., отговаря за отдел „Търговия с финансови инструменти“ в KBC Securities България и ръководи управлението на инвестиционните портфейли на компанията и клиентите ѝ.

Има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и магистърска степен по Финанси и икономически анализи от Universidad Complutense de Madrid. Сертифициран е от Комисията за финансов надзор като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.

atanas_videv

Атанас Видев

Старши брокер

Атанас Видев има над 20 години опит в сферата на капиталовите пазари, сертифициран като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор през 1999г. През годините той заема управляващи позиции в различни инвестиционни посредници и управляващи дружества в страната.

Притежава бакалавърска и магистърска степен от УНСС по икономика, както и магистърска степен по иконометрия от УНСС.

Маргарита Барова

Маргарита Барова

Главен счетоводител

С повече от 17 години стаж в сферата на капиталовите пазари, където работи от създаването на БФБ, Маргарита е измежду най-опитните кадри в областта си. Притежава магистърска степен по Финанси от УНСС и е сертифицирана като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има значителен опит като ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ в компанията.

Eлена Спасова

Елена Спасова

Отдел „Вътрешен контрол“

Елена се присъединява към екипа на SIS през 2018 г.  Притежава бакалавърска и магистърска степен по специалността Международни икономически отношения от УНСС. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има над 10 години опит в областта на капиталовите пазари.

ROS_1778

Ивона Бончева

Ръководител „Бек Офис“

Ивона Бончева има 4 години опит във финансовата сфера. Има бакалавърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство (УНСС), както и средно-специално образование, специалност „Банково дело“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента завършва магистратура по „Финансов Мениджмънт“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС)– гр. София.

IvayloValchev (1)

Ивайло Вълчев

Отдел „Корпоративни финанси“

Ивайло Вълчев има над 15 години опит в сферата на корпоративните финанси участвайки в структурирането на някои от най-големите сделки на Балканите. Отговаря за аналитичната и изследователската работа в компанията.
Има MBA от Bayes Business School и магистърска степен по икономика от State University of New York.