Ивайло Томов

Ивайло Томов

Изпълнителен директор

Ивайло има над 10-годишен опит на капиталовите пазари. Преди да се присъедини към СИС през 2014 г., отговаря за отдел „Търговия с финансови инструменти“ в KBC Securities България и ръководи управлението на инвестиционните портфейли на компанията и клиентите ѝ.

Има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и магистърска степен по Финанси и икономически анализи от Universidad Complutense de Madrid. Сертифициран е от Комисията за финансов надзор като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.

Светозар Абрашев

Светозар Абрашев

Директор Бизнес развитие

Светозар се присъединява към SIS през 2008 г. Заемал е позициите Ръководител на инвестиционния комитет на инвестиционния посредник, Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите. Сега отговаря за бизнес развитието и стратегическите партньорства на компанията.

Стартира кариерата си в областта на капиталовите пазари още през 1998 г. и днес е един от най-опитните професионалисти в сектора у нас. Участвал е в редица приватизационни сделки и има значителен опит в структурирането на публични и частни пласирания на ценни книжа, финансовото консултиране и набирането на финансиране с частен капитал.

Михаела Ранчинска

Михаела Ранчинска, CFA

Ръководител отдел „Корпоративни финанси и финансови анализи“

Михаела има богат опит в изготвянето на корпоративни и пазарни анализи, оценки на компании и структурирането и изпълнението на различни корпоративни транзакции. Като сертифициран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор, участва активно в управлението на инвестициите под доверително управление и отговаря за изпълнението на мандатите на SIS за осъществяване на първични публични предлагания, пласирането на емисии акции и облигации, придобивания на компании и др. Преди да се присъедини към SIS през 2015 г., е инвестиционен анализатор в Банка ДСК. Има магистърска степен в областта на корпоративните финанси от University of Amsterdam, а от 2016 г. e сертифициран финансов анализатор по програмата на CFA Institute.

Мартин Радосветов

Мартин Радосветов

Ръководител отдел „Вътрешен контрол и съответствие“

Мартин има над 20-годишен опит като ръководител „Инвестиционно банкиране“ и „Корпоративно банкиране“ в големи международни банки в региона и като водещ мениджър по най-големите синдикирани сделки за сливания и придобивания на Балканите. От 2009 до 2016 г. е съветник на Борда на директорите на Алфа Банк България. От септември 2017 г. консултира Европейската комисия по въпросите на финансовата отчетност като част от експертната група EFRAG.

Има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и по бизнес администрация по програма ТЕМПУС и London Guildhall University. Притежава международни сертификати за управление на проекти (от PMI) и структурирано финансиране (от EM). Преподава управление на проекти и международен бизнес в УНСС.

Галина Зайцева

Галина Зайцева

Старши брокер

Галина Зайцева става част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз през 2005 г. и заема позицията на старши брокер. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалността Международни икономически отношения от УНСС. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор през 2010 г.

Маргарита Барова

Маргарита Барова

Главен счетоводител

С повече от 17 години стаж в сферата на капиталовите пазари, където работи от създаването на БФБ, Маргарита е измежду най-опитните кадри в областта си. Притежава магистърска степен по Финанси от УНСС и е сертифицирана като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има значителен опит като ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ в компанията.

Eлена Спасова

Елена Спасова

Ръководител отдел „Управление на риска“

Елена се присъединява към екипа на SIS през 2018 г.  Притежава бакалавърска и магистърска степен по специалността Международни икономически отношения от УНСС. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Има над 10 години опит в областта на капиталовите пазари.

Светла Димитрова

Светла Димитрова

Фронт офис

Светла отговаря за административните дейности и комуникацията с клиентите в офиса на SIS. Има опит като кредитен консултант. Завършила е английска езикова гимназия, а в момента учи за придобиване на бакалавърска степен по специалността „Обществени политики и практики“.

Отправете запитване и получете допълнителна информация