Летен Стаж

Top 10 Internships For Ambitious High School Students - Crimson Education US

Уважаеми студенти,

И тази година ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД ще продължи традицията да приема стажанти за летни практики и стажове. Вярваме, че така ние споделяме нашия хъс, посока и знания, като винаги и ние черпим нов опит от всеки един стажант.

Нашите изисквания към кандидадите са:

  • Да са последен или предпоследен курс обучение в икомомическа специалност.
  • Да имат желание да се развиват конкретно в областта на финансите, капиталовите пазари и инвестициите.
  • Да имат желание за екипна работа.
  • Владеенето на чужди езици и отлични познания на Microsoft Office продуктите ще се счита за предимство.

Какво да очакват кандидатите:

  • Ще спомагат работата по текущите проекти на Посредника като пряко се запознават и участват в различните им етапи.
  • Ще съдействат на различните отдели при обработването на бази данни и в търсенето и свалянето на определени данни.
  • Ще допринасят в подбирането на новини, документи и материали в Интернет и др. информационни канали.
  • Ще се запознаят с програмни продукти за счетоводни и бек офис цели и с различни платформи за търговия.
  • Ще допринасят за пълноценната работа и атмосфера в екипа.

Времетраене на стажа:

От 1 до 2 месеца

Допълнителна информация:

Всички кандидати ще минат през кратко тестване.

Желаещите могат да кандидатстват като изпратят кратка автобиография на следния e-mail: info@sis.bg