Информацията е ключът към добрите инвестиционни решения

Вярваме, че информацията е ключът към добрите инвестиционни решения. Затова нашият екип предлага на своите клиенти детайлни и навременни данни за българския капиталов пазар, корпоративни профили на водещи български компании и основни макроикономически тенденции.

Благодарение на дългогодишното ни присъствие на българския капиталов пазар ние познаваме в дълбочина спецификите и особеностите на функционирането му, както и имаме достъп до широк кръг публични компании.

Услугите ни са съобразени с конкретните нужди и изисквания на нашите клиенти, като обхватът, честотата и задълбочеността на нашите анализи могат да бъдат допълнително специфицирани.

Освен решения, съобразени със специфичните изисквания на наши клиенти, ние разработваме и публикуваме регулярни анализи и материали, които също така са достъпни за институционални инвеститори чрез платформите на Bloomberg, Reuters, FactSet  и EMIS.

Анализи на български публични компании

Редовно публикуваме обобщение на тримесечните финансови резултати на основни публични компании, търгувани на Българска Фондова Борса. Покриваме основно местния фармацевтичен, финансов и индустриален сектор, както и сектора на недвижимите имоти. Изготвяме и корпоративни профили на водещи български публични компании, които също така включват и детайлна оценка на техните акции.

Анализи на предстоящи публични предлагания

Борсовият дебют на една компания може да изглежда изпълнено с неясноти за потенциалните ѝ инвеститори. Затова ние анализираме в дълбочина бизнеса спецификите на компанията, планираща IPO, нейната пазарна позиция и перспективите ѝ за развитие, както и определената от нея цена на акция.

Макроикономически анализи

Никоя компания не оперира в изолирана среда. Затова е важно да разбираме макроикономическите индикатори, които влияят на нейното представяне. Ние, заедно с нашите клиенти, инвестираме не само на българския, но и на международните капиталови пазари, затова следим развитието на широк набор от индикатори и изготвяме ежеседмичен бюлетин, обхващащ най-важните макроикономически тенденции и основни инвестиционни събития на тези пазари.

Ad hoc анализи

Когато имаме добра идея, ние я споделяме с вас. Независимо дали става въпрос за нашето виждане за развитието на пазарите, интересна инвестиционна стратегия или перспективна инвестиция, ние ви представяме задълбочен и обоснован анализ в подкрепа на нашата препоръка.

Отправете запитване и получете допълнителна информация