Над 20-годишен опит в структурирането и изпълнението на сделки

Нашата независима позиция, доброто познаване на състоянието и тенденциите на публичните и частните капиталови пазари, както и широката ни мрежа от местни и чуждестранни контакти ни позволяват да предложим и изпълним финансови решения за вашия бизнес, с които да постигнете своите стратегически цели.

Екипът на SIS има над 20-годишен опит в структурирането и изпълнението на сделки, свързани със сливания и придобивания, набиране на финансиране през капиталовите пазари, привличане на частни инвеститори и др.

Някои успешни проекти в корпоративните финанси

Телематик Интерактив България АД (ПалмсБет)

Първично публично предлагане (2022)

Размер: 16 млн. лв.

Статус: Завършен

Блокс Груп АД

Емисии облигации (2021)

Размер: 30,2 млн. лв.

Статус: Завършен

Софарма Имоти АДСИЦ

Увеличение на капитала (2011-2020)

Размер: 37 млн. лв.

Статус: Завършен

Медика АД

Вливане в Софарма АД (2017)

Размер: Поверителен

Статус: Завършен

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Увеличение на капитала (2018)

Размер: 27,5 млн. лв.

Статус: Завършен

Доверие Обединен Холдинг АД

Увеличаване на капитала (2012-2021)

Размер: 18,6 млн. лв.

Статус: Завършен

София Хотел Балкан АД

Търгово предложение отправено от Потамиро Лимитид (2020)  

Размер: Поверителен

Статус: Завършен

Diestmann N.V.

Придобиване и търгово предложение за Енергоремонт Холдинг АД (2017)

Размер: Поверителен

Статус: Завършен

Топлофикация Плевен АД

Емисии облигации (частно пласиране и публично предлагане)

Размер: 6,5 млн. лв.

Статус: Завършен

Ефективни решения за вашите корпоративни финанси

Капиталови пазари

SIS има доказан опит в осигуряването на достъп до разнообразен набор от източници на финансиране, независимо дали вашата компания прави борсов дебют или вече има публичен статут.

Фокусирани сме в дългосрочните ви цели за растеж, свързани с процеса по пласиране на вашата емисия акции и нейното допускане до търговия на БФБ – София.

Дългови решения

Ще ви насочим към най-подходящото решение, когато искате да привлечете заемен капитал – частно или публично пласиране на облигации, издаване на хибридни капиталови инструменти и др.

Нашият дългогодишен опит, както и доброто ни познаване на местната инвестиционна среда, ни дават възможност да предложим алтернативни решения за постигането на вашите стратегически планове.

Сливания и придобивания

Независимо дали искате да придобиете конкурент от сектора или желаете да продадете своя бизнес, ние сме до вас от първоначалното проучване до приключването на сделката. Присъствието на опитен партньор може да ви помогне да преминете по-лесно и безпроблемно през този процес.

Търгови предложения

Смятате, че публичният статут на вашата компания вече не отговаря на стратегическите ви планове за нейното развитие или сте инвеститор, който иска да увеличи своя дял в капитала на публична компания?

Ние имаме необходимия опит, за да ви помогнем в управлението целия процес по отправяне на търгово предложение към миноритарните акционери на вашата компания и евентуалната промяна на нейния публичен статут.

Частен капитал

SIS може да ви помогне с компетентен и стратегически съвет относно възможностите за непублично набиране на капитал или продажба на вашия бизнес.

Нашите услуги обхващат изготвянето на оценка на компанията, привличане на външен инвеститор, оценка на ценовото предложение, структуриране и координиране изпълнението на транзакцията и др.

Инвестиционни оценки

Най-доброто решение е информираното решение. Затова е необходимо е да бъдете наясно със стойността на вашия бизнес или финансови активи.

Независимо дали обмисляте IPO на вашата компания, привличане на външен инвеститор, или придобиване на дял в непублично дружество, обективната инвестиционна оценка е съществена за вашия успех и защитата на вашите интереси.

Отправете запитване и получете допълнителна информация