Интервю със Св. Абрашев за Инвестор.БГ

Светозар Абрашев

Светозар Абрашев

– Г-н Абрашев, накъде ще се насочат парите от дивидентите при Адванс Терафонд, ФНИ България и други, както и от ликвидацията на ЕЛАРГ? Дали съществена част ще се върне в акции на БФБ и веднага ли ще стане това?

По-голямата част от дивидентите очаквам да се върне на пазара, защото няма много подходящи алтернативи. Ако се потвърди нашата прогноза за ръст на SOFIX през тази година, най-вероятно няма да се насочат веднага точно към тези компании, а към по-спекулативни инвестиции на БФБ-София.

След 6 до 8 месеца тези пари отново биха се насочили към дивидентните дружества, след като стане ясно малко или много какъв дивидент може да се очаква през следващата година.

– Кои са алтернативите на БФБ?

Алтернативите има много – чуждите капиталови и валутни пазари, депозитите, инвестиции в имоти или в суровини, защо не и собствен бизнес?

– Обикновено обаче инвестиращите на БФБ-София нямат знанията и опита да инвестират на чуждите пазари?

Зависи, има различни типове инвеститори. Има такива които инвестират само на БФБ, както и такива които инвестират и в чужбина. Търсачите на най-бързи печалби обикновенно се насочват към платформи за валути и CFD, където маржините са големи и има възможност за големи печалби с малки суми. За съжаление в над 90% от случаите краят е предизвестен. По-активните клиенти са ориентирани към БФБ-София, като най-лесно достъпна и най-разбираема. Въпреки липсата на голяма ликвидност, те изплозват всчики възможности и успяват да „правят“ пазар.

– Къде е по-лесно да се печели, на БФБ-София или в чужбина?

Навсякъде се печели трудно. Освен познанията и ресурсите е от значение и дисциплината. В България се инвестира по един начин, в чужбина – по съвсем различен. По-бързи печалби има на чуждите пазари, защото там има деривати, ливъридж, ликвидността е много голяма, цените реагират на всякакви новини, но и по-лесно се губи. У нас нещата се случват по-бавно, но печалбите могат да бъдат по-големи в средносрочен план – нещо нормално за развиващ се пазар като нашия.

– Какъв дял трябва да имат инвестициите на БФБ-София спрямо тези на чуждите пазари?

Зависи от хоризонта, познаването на пазарите, от стратегиите. Многото разпиляване не води до добри резултати. Да не се бърка с диверсификацията, тя е нужна. Разпиляването води до трудности да се следи самостоятелно и да се вземат решения в конкретните ситуации.

– Ликвидността на БФБ-София е слаба, какъв размер на портфейл е възможно да се управлява без проблеми при влизане и излизане от позиция?

Ако искаш да правиш ежедневна търговия, сега е трудно да се управляват и 1 млн. лв. при тези обороти. Има спекуланти, които са ежедневно на пазара и те реално го правят. Ако имаш дългосрочна стратегия няма проблем да структурираш и портфейл от няколко десетки милиона лева.

– Може би една от малкото възможности за приходи на посредниците останаха сделките по сливане и придобиване, изкупуване, проспекти при увеличения на капитала, търговите предложения?

Инвестиционните посредници са в трудна ситуация, търговията е слаба, за да се издържат от комисионни. Няма ръст на цените на акциите, за да се печели от финансови инструменти, IPO-та дори няма. Затова една от малкото ниши са корпоративните финанси. Също така много посредници, както и СИС, се обърнаха към чуждите пазари и предлагат валутна търговия, акции на различни борси и други.

– Какво ще бъде отражението на изборите върху капиталовия ни пазар? 

До момента всяко правителство правеше нещо за борсата, продаваше някакви миноритарни пакети, които внасяха нотка оптимизъм. Въпреки това цялостна стратегия на държавата липсва. Най-важното е все пак да има стабилно правителство с ясно изразена политика. От това в голяма степен се интересуват чуждите инвеститори, без които нашият пазар би бил още по труден. Основната фукнция на пазара е да има бърз и евтин достъп до финансиране, което като че ли се забравя.

Вижте статията в оригинал от тук.