All posts tagged: БФБ-СОФИЯ

Акциите на „Алтерко“ поскъпнаха със 17% в първия си ден на борсата

акциите на Алтерко

Коментар на Павел Бандилов, финансов анализатор в София Интернешънъл Секюритиз за Алтерко. Според него IT секторът има потенциал на БФБ заради бързия си темп на развитие и качеството на предоставените услуги. Павел коментира, че бързорастящите компании би следвало да реинвестират печалбите си.

Още

Нова стратегия ще развива фондовата борса

Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри стратегията си за повишаване на ролята на фондовия пазар в икономиката. Реформите се очаква да приключат поетапно през 2018 г., като за целта ще бъде променяни нормативни актове, става ясно от съобщение на КФН.

Още

Доколко публичните компании в България са прозрачни, коментар на П.Бандилов и Д.Пеева в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria

Бандилов и Пеева във В развитие по Блумбърг ТВ

Доколко публичните компании в България са прозрачни – коментар на Даниела Пеева, председател на УС АИВИБ и Павел Бандилов, финансов анализитор в ИП София Интернешънъл Секюритиз, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки.

Още

Стартира търговото предложение на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД

Стартира търговото предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД към акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД. Всеки акционер може да продаде своя дял на основния акционер в определения срок на цена от 24.94 лв. на акция. Вижте в новината повече детайли как може да стане това.

Още

СИС стана лидер по оборот на БФБ-София през 2014 г.

След 16 години на пазара през изминалата 2014 г. успяхме да достигнем до първото място по реализиран оборот на Българска Фондова Борса – София. С оборот от 219 821 982 лв. София Интернешънъл Секюритиз оглави класацията на борсата, като допринесе за 14% от общия генериран оборот на борсата.

Още

Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)

Тази страница е само с информационна цел. За допълнителна информация моля посетете уебсайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на „Софарма Имоти“ АДСИЦ

„Софарма Имоти“ ще издаде 2 454 797 броя акции, като капиталът на компанията ще се увеличи до 15.71 млн. лв. София Интернешънъл Секюритиз“ е упълномощения инвестиционен посредник за издаването на новата емисия.

Още

Интервю със Св. Абрашев за Инвестор.БГ

Светозар Абрашев

Ниската ликвидност не е пречка пред дългосрочните инвеститори да търгуват с големи обеми, както и очаквам голяма част от дивидентите да се реинвестират на БФБ, коментар на Светозар Абрашев за Инвестор.бг

Още

Топлофикация Плевен издаде корпоративни облигации

През октомври 2012 г. София Интернешънъл Секюритиз АД структурира и пласира емисията корпоративни облигации на Топлофикация Плевен в размер на 2.3 млн.лв.

Още