Топлофикация Плевен издаде корпоративни облигации

През октомври 2012г. София Интернешънъл Секюритиз АД структурира и пласира емисията корпоративни облигации на Топлофикация Плевен в размер на 2.3 млн.лв. След успешното частно пласиране емисията предстои да бъде качена за търговия след получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор. Купонът на облигациите е 6% годишно, а матуритетът – 5 години.