Информация

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА СИС С НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР:

Уважаеми клиенти, за нас е удоволствие да синтезираме най-важните събития, свързани с българските публични компании и българския капиталов пазар на едно мяссто –  в SIS weekly overview: […]

Още

Приключи успешно търгово предложение за закупуване на акции на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД,

Предложението от „МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ“ ООД към останалите акционери на  „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК, във връзка с 149, […]

Още