All posts by zaytseva

Стартираме 2020 година с публично предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

Уважаеми клиенти,   Стартираме 2020 година с публично предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД. Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределенa […]

Още

КФН потвърди проспект за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на ФАР АД.

С Решение № 1248 – E от 28.11.2019 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на ФАР АД. На основание […]

Още

Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публичното предлагане на  2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични акции на ФАР АД, всяка с […]

Още