All posts by zaytseva

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 50 във връзка с Част осма от Регламент 575/2013 30.03.2021г.

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 Наредба 50 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници във връзка с Част осма от Регламент 575/2013 тук  

Още

Приключи успешно предложението за изкупуване на акциите на АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Предложението за изкупуване на акциите на АГРО ФИНАНС АДСИЦ към акционерите на Дружеството на основание на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. […]

Още

Документи на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД във връзка с Регламент за SFDR

Във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора […]

Още

СИС е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации на БЛОКС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД

София Интернешънъл Секюритиз АД е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации в размер на 40 млн евро с купон 6M EURIBOR + 3.50% годишно, обект […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 535 392 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов […]

Още

Предупреждение относно търговия с ДЗР за непрофесионални клиенти съгласно изискванията на ESMA

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД предупреждава непрофесионалните си клиенти, че търговията с Договори за Разлика (ДЗР) носи рискове. За 12-месечния период завършващ на 30.06.2020 година, 64% от […]

Още