Информация

Стартира търговото предложение на „Явор“ АД

Мажоритарният акционер на „Явор“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери на цена в размер на 0.27 лв. (двадесет и седем стотинки) на акция.

Още

„ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ“ АД отправи искане за изкупуване на всички акции на „ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ“ АД

Предложителят ще изкупи акциите на останалите акционери в “Енергоремонт-Бобов Дол” АД по цена на една акция в размер на 24.94 лв.

Още

Стартира търговото предложение на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД

Стартира търговото предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД към акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД. Всеки акционер може да продаде своя дял на основния акционер в определения срок на цена от 24.94 лв. на акция. Вижте в новината повече детайли как може да стане това.

Още

Проспект на емисия корпоративни облигации “Топлофикация-Русе” ЕАД

Вижте целите документи, свързани с предлагането на облигациите на регулиран пазар тук.

Още

Проспект на емисия корпоративни облигации „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Вижте целите документи, свързани с предлагането на облигациите на регулиран пазар

Още

Вече тече търговото предложение на Агро Финанс АДСИЦ

“Уинслоу Ленд Инвест“ АД е мажоритарен акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, като притежава 284.44% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Компанията оправя търгово предложение за закупуване на акциите на всички миноритарни акционери във фонда.

Още

Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)

Тази страница е само с информационна цел. За допълнителна информация моля посетете уебсайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Още

Топлофикация Плевен издаде корпоративни облигации

През октомври 2012 г. София Интернешънъл Секюритиз АД структурира и пласира емисията корпоративни облигации на Топлофикация Плевен в размер на 2.3 млн.лв.

Още

Търгово предложение на „Плевен-Булгартабак“ АД

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше упълномощеният инвестиционен посредник, който осъществи предложението за изкупуване на всичи акции нa акционери на „Плевен-Булгартабак АД“ от „Булгартабак Холдинг“ АД.
Повече информация за Търговото предложение можете да намерите тук.

Още

Приключи търговото предложение към акционерите на София-БТ

София Интернешънъл Секюритиз АД извърши търгово предложение към акционерите на София-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг.
Повече информация можете да намерите тук.

Още