Предупреждение относно търговия с ДЗР за непрофесионални клиенти съгласно изискванията на ESMA

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД предупреждава непрофесионалните си клиенти, че търговията с Договори за Разлика (ДЗР) носи рискове. За 12-месечния период завършващ на 30.06.2020 година, 64% от непрофесионалните клиенти инвестирали в ДЗР с отчитане на всички разходи, такси и комисиони, са реализирали отрицателен нетен резултат. ИП София Интернешънъл Секюритиз АД не препоръчва търговия с ДЗР на непрофесионални клиенти.