Блокс Груп Документи

Устав на Емитента

Договор с Довереник на Облигационерите

Условия по облигационния заем

Съществени документи във връзка с усвояване на средствата

Протокол от първо ОСО

Протокол от ОСО 10.12.2021г

Протокол от ОСО 31.01.2022г

Проспект

Доклад до облигационерите на Блокс Груп АД за трето тримесечие на 2021г.

Доклад до облигационерите на Блокс Груп АД за четвърто тримесечие на 2021г.

Актуализация по доклад до облигационерите на Блокс Груп АД за четвърто тримесечие на 2021г.

Уведомление за прекратяване на договора за довереник на облигационерите