Резултати от Публичното предлагане на Телематик Интерактив България

Скъпи клиенти и партньори, приятели и колеги

Благодарим на всички за съдействието, разбирането и търпението по време на целия процес на предлагането.

Оценяваме гласуваното доверие към Емитента Телематик Интерактив България и мениджъра по емисията СИС от страна на дългогодишни и нови партньори.

Вярваме, че положените от Вас усилия и набраните средства ще допринесат за бъдещите планове и развитие на компанията.

Имаме удоволстието да обявим резултатите от подписката, като през изминалата седмица са обработени общо 434 броя заявки от юридически и физически лица.

Определената на база подадени лимитирани и пазарни поръчки цена е в размер на 50.00лв. (петдесет) лева на акция.

Одобрени са заявки за 320 006 броя акции или 80% от предложеното количество.

С уважение,

Екипът на СИС