ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ЗА 2023 Г. СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 3.3 ОТ ЧАСТ 3 ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ  ЗА 2023 Г. СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 3.3 ОТ ЧАСТ 3 ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД

Докладът може да се свали тук.