СИС е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации на БЛОКС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД

София Интернешънъл Секюритиз АД е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации в размер на 40 млн евро с купон 6M EURIBOR + 3.50% годишно, обект на частно институционално пласиране и последващо листване

Емитент – Блокс Груп България АД

Размер – 40 млн. евро

Купон – 6M EURIBOR + 3.50% годишно

Емитент – Водещ доставчик на хоспис услуги в региона

Ко-мениджър – ББР

Платежен агент – Уникредит Булбанк