Блокс Груп успешно пласира 10-годишна емисия облигации в размер на 30,2 милиона евро с водещ мениджър София Интернешънъл Секюритиз

„Блокс Груп“ АД успешно пласира 10-годишна емисия облигации в размер на 30,2 милиона евро, като “София Интернешънъл Секюритиз” изпълнява ролята на водещ мениджър и довереник на облигационерите, а “Българска банка за развитие“ на ко-мениджър. Сделката представлява важна стъпка напред за Блокс във финансирането на по-нататъшното ѝ разрастване в Гърция, България и Румъния.

Инструментът е старша обезпечена облигация с 10-годишен матуритет и купон Euribor плюс 3,5%. Облигацията е подкрепена от водещи финансови институции като „Българска банка за развитие“ и пенсионните фондове „Алианц Груп“, управлявани от Пенсионно дружество „Алианц България“.

„Ние сме много доволни, че не само успяхме да осигурим финансирането на нашата амбициозна инвестиционна програма в региона, но и че го направихме по време на тези турбулентни и несигурни времена. Това е свидетелство за доверието на инвеститорите в нашата компания, в нашия бизнес модел и в нашите умения за изпълнение. Облигацията ще ни помогне да затвърдим позицията си на водещ оператор за дългосрочни грижи и рехабилитация в Югоизточна Европа и особено в нашите основни пазари, Гърция, България и Румъния“, заяви основателят и главен изпълнителен директор на Блокс, Илиан Григоров.

За повече информация: Климент Йончев

Медии и връзки с обществеността

+359 896772901

Kliment@keycom.bg

Повече за Блокс Груп:

Блокс Груп е основана през 2018 година с цел разработване на платформа за инвестиране в услуги за рехабилитация и дългосрочни грижи в Югоизточна Европа. Компанията оперира под марката Блокс и още няколко бранда, включително Блокс Рехабилитация, Блокс Грижи за възрастни, Блокс Грижа за паметта, Блокс Хоспис, Блокс Домашни Грижи и Център за медицинска рехабилитация „Filoktitis“.

Параметри  на облигационната емисия:

Емитент – Блокс Груп България АД

Размер – до 50 млн. евро

Купон – 6M EURIBOR + 3.50% годишно

Емитент – Водещ доставчик на хоспис услуги в региона

Ко-мениджър – ББР

Платежен агент – Уникредит Булбанк