Aнализ на консолидираните резултати за Q4 2018 на две от водещите компании на БФБ

analysis business

agenda-analysis-business

Представяме Ви анализ на резултатите на Монбат и  Софарма след публикуването на консoлидираните им финансови отчети за четвърто тримесечие на 2018 г.

Анализите можете да прочетете тук: