Aнализ на неконсолидираните резултати за Q3 2018 на някои от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ след публикуването на неконсoлидираните им финансови отчети за трето тримесечие на 2018 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук: