Aнализ на консолидираните резултати за Q3 2018 на две от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на Монбат и  Софарма след публикуването на консoлидираните им финансови отчети за трето тримесечие на 2018 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук: