Aнализ на неконсолидираните резултати за Q1 2017 на някои от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ – София след публикуването на неконсoлидираните им финансови отчети за първо тримесечие на 2017 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук:

Неконсолидирани отчети
Неохим
Централна Кооперативна Банка
Първа Инвестиционна Банка
М+С Хидравлик
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
 Софарма

Mожете да се свържете с нас, за да обсъдим резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.