Aнализ на консолидираните резултати за Q4 2016 на някои от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ – София след публикуването на консoлидираните им финансови отчети за четвърто тримесечие на 2016 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук:

https://www.sis.bg/bg/wp-content/uploads/2017/03/CHIM-Q4-2016-cons.pdf Химимпорт
https://www.sis.bg/bg/wp-content/uploads/2017/03/SFARM-Q4-2016-cons.pdf Софарма
https://www.sis.bg/bg/wp-content/uploads/2017/03/TRACE-Q4-2016-cons.pdf Трейс Груп Холд
https://www.sis.bg/bg/wp-content/uploads/2017/03/MONBAT-Q4-2016-cons.pdf Монбат

Mожете да се свържете с нас, за да обсъдим резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.