„Денят за акции“ – участие на Sofia International Securities

SIS инвестиционене посредник

„Денят за акции“ – участие на Sofia International Securities

На 12 юни 2024 г. ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ще вземе участие в десетото издание на инициативата  „Ден за акции“, организирана от Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар. В рамките на инициативата индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел”  на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП beam.

В „Денят за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД,  ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник при спазване на всички останали условия, съгласно закона и вътрешните правила на ИП за сключване на такива сделки.

Инициативата има за цел да стимулира активното участие на физически лица- инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице, с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Повече информация за „Денят за акции“ може да бъде намерена на: Ден за акции (bse-sofia.bg)