Проспект на емисия корпоративни облигации „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Приложено можете да намерите документите, свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на „Топлофикация-Враца“ ЕАД:

  1. Резюме;
  2. Проспект;
  3. Регистрационен документ;

 

При интерес или въпроси от Ваша страна, свързани с предлагането на емисията, не се колебайте да ни потърсите.