Стартира публичното предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

На 8 Юни (Понеделник), с повече от 4 месеца закъснение стартира публичното предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

В първия ден на педлагането бяха изтъргувани 724 403  акции на минималната цена от 7.60 за акция, като на 9 Юни ще бъдат предложени 150 597 оставащи броя акции.

Независимо от получилото се отлагане, основните параметри на предлагането бяха запазени:

 

Емитент ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ISIN код BG1100017190
Регистриран капитал 12 500 000 лева
Акции в обръщение 12 500 000 обикновени поименни безналични акции
Обем на предлагането До 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции
Номинална стойност 1 лев на акция
Минимална цена на предлагането 7.60 на акция
Минимална пазарна капитализация 95 000 000 лева
Валута BGN
Пазар Българска фондова борса АД
Начална дата на предлагането 8 Юни 2020г.
Крайна дата на предлагането 19 Юни 2020г.

 

По планове на дружестовото, предлагането на Втория транш от акциите ще се осъществи през Септември 2020г.

Съгласно Допълнението основният акционер се ангажира да не продава под минималната цена до края на 2021 г., а останалите продаващи акционери да не продават под тази цена до края на 2020 г.

В прикачения файл ще намерите кратък анализ на СИС, а презентация за резултатите за 1-во тримесечие на 2020г., изготвена от самото дружество тук:

https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2020/06/tbsg-0320a-pub.pdf

Оставаме на разположение за повече информация.

 

Предупреждения и забележки:

Този материал  е изготвен единствено с информационна цел и не трябва да бъде възприеман като препоръка или предложение за закупуване или продаване на каквито и да било ценни книжа.

Лицата отговорни за приготвянето на този материал  удостоверяват, че не са получили и няма да получат възнаграждение въз основа на съдържанието на този документ. София Интърнешънъл Секюритиз АД и лицата отговорни за този материал не носят каквато и да е отговорност за каквито и да било загуби, понесени чрез използването на информация или финансови данни, съдържани в този документ.София Интърнешънъл Секюритиз АД е член на Българската Фондова Борса (БФБ) и на Българският Централен Депозитар (ЦД). Компанията предоставя брокерски услуги, услуги за инвестиционно банкиране, анализи на ценни книжа, управление на портфейли и други услуги. София Интърнешънъл Секюритиз АД се регулира от Комисията по Финансов Надзор (КФН).