Стартираме 2020 година с публично предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

Уважаеми клиенти,

 

Стартираме 2020 година с публично предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределенa в 12 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.

Основните параметри на предлагането, което ще стартира на 27 Януари 2020г. и ще продължи в рамките на 5 работни дни са както следва:

 

Емитент ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ISIN код BG1100017190
Регистриран капитал 12 500 000 лева
Акции в обръщение 12 500 000 обикновени поименни безналични акции
Обем на предлагането До 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции
Номинална стойност 1 лев на акция
Минимална цена на предлагането 7.60 на акция
Минимална пазарна капитализация 95 000 000 лева
Валута BGN
Пазар Българска фондова борса АД
Старт на търговията на БФБ  27 Януари 2020г.

 

В приложения материал ще намерите кратка информация за основните финансови показатели на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД тук

По-подробна презентация ще видите на страницата на компанията тук:

http://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/Long-Investor-Presentation-200116-0949-B.pdf