Промоция екзотични пазари

ASIA & PACIFIC MARKETS

SOFIA INTERNATIONAL SECURITIES AD

SUMMER COMMISSIONS 2021

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви информираме, че за приода 01.08.2021г. – 31.08.2021г. намаляваме комисионите за следните пазари:

Австралия, Хонг Конг, Япония и Сингапур.

 

През месец Август 2021г. всички настоящи и нови клиенти на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД ще ползват преференциални комисиони, ако сделките отговарят на следните параметри:

 

Пазари, които обхваща промоцията:

Australia – 0,2% от стойността на сделката (мин. 10 евро).

Hong Kong Stock Exchange – 0,2% от стойността на сделката (мин. 10 евро).

Japan – 0,2% от стойността на сделката (мин. 10 евро).

Singapore – 0,2% от стойността на сделката (мин. 10 евро).

 

Финансови инструменти:

Акции и борсово тъгувани фондове.

 

Начин на подаване на поръчка:

Писмено в офиса или чрез потвърден от брокера комуникационен канал.

 

*Комисионата  не включва допълнителни разходи, като данъци, такси и разходи, свързани с валутни сделки. Минимална сума за инвестиране – 1000 евро или равностойността им във валута.