Информация за 2019г. съгласно изискванията на Делегиран регламент 2017/576 от 08.06.2016г.

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент 2017/576 от 08.06.2016г.

на ИП София Интернашънъл Секюритиз АД за 2019г. (тук)