„Деня за акции“ – участие на Sofia International Securities

На 15 юни 2023 г. ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ще вземе участие в деветото издание на инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар. В рамките на инициативата индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари, оперирани от БФБ, включително и на Пазара за растеж на МСП beam.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД,  ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник при спазване на всички останали условия, съгласно закона и вътрешните правила на ИП за сключване на такива сделки.

Инициативата има за цел да стимулира активното участие на физически лица- инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице, с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: Ден за акции (bse-sofia.bg)