Aнализ на консолидираните резултати за Q1 2017 на някои от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ – София след публикуването на консoлидираните им финансови отчети за първо тримесечие на 2017 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук:

Химимпорт
Софарма
Трейс Груп Холд
Монбат

Mожете да се свържете с нас, за да обсъдим резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.