Анализ на резултатите на “Софарма” АД за първо тримесечие на 2016г.

analysis business

След публикуването на консолидираните отчети на публичните компании, изготвихме нашия кратък анализ на английски език за резултатите на фармацевтичното дружество “Софарма” АД за първо тримесечие на 2016 г. на консолидирана база.

analysis business

Анализът можете да прочетете тук: SFARM Q1 2016 cons

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас за обсъждане на резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.