Aнализ на резултатите за Q3 2016 на някои от водещите компании на БФБ

analysis business

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ – София след публикуването на неконсoлидираните им финансови отчети за третото тримесечие на 2016 г.

analysis business

Анализите можете да прочетете тук:

Неконсолидирани отчети
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Неохим
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Централна Кооперативна Банка
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Първа Инвестиционна Банка
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Биовет
1366130587_ACP_PDF 2_file_document М+С Хидравлик
1366130587_ACP_PDF 2_file_document  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
   Софарма

 При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас за обсъждане на резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.