Съдържание

Нашият екип полага усилия информацията, достъпна в този сайт, да бъде съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че бъдат установени несъответствия, неактуалност или незаконосъобразност на публикуваното съдържание, молим да бъдем уведомени своевременно. Като автор Sofia International Securities (SIS) запазва пълното право върху информацията и възможността тя да бъде редактирана по всяко време с цел запазване на нейната актуалност.

Авторски права

Платформата, чрез която функционира тази интернет страница, дизайнът и цялата информация, достъпна в сайта, са обект на авторско право. Информацията и елементите от дизайна не могат да се възпроизвеждат, копират, превеждат, пренасят, променят и използват по какъвто и да е начин без писмено съгласие от SIS.

Защита на личните данни

Личните данни, събрани чрез формите за контакт в тази страница, се обработват от SIS при строго спазване на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на личните данни и на Закона за защита на личните данни.

Събиране на информация

Всеки посетител има достъп до цялата информация в сайта, без да попълва контактни или регистрационни форми и без да предоставя своите лични данни. Като посетител на сайта, не сте длъжни да предоставяте лична информация. Сайтът обработва информация единствено ако е доброволно предоставена или конкретно свързана със запитване за услуга или поръчка. В този случай Вие ни предоставяте следните лични данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон или CV с попълнена от Вас информация.

Цели

В случай, че решите да се възползвате от предоставените функционалности в сайта, които изискват изпращане и обработка на лични данни, ние ще ги използваме единствено за извършване на желаната от вас услуга, като се съгласявате всички лични данни, които ни предоставяте, да бъдат обработвани за следните цели – за осъществяване на Вашата поръчка на продукти или услуга, потвърждаване на данните или изпращане на мостри, търговски оферти и бюлетини, като се задължаваме да спазваме Закона за защита на личните данни. Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да Ви предоставим поисканата услуга, като е Възможно да се свържем с Вас и за обратна връзка по отношение на услугите ни.

Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за целите на поисканата услуга или на законоупълномощените лица, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.

Достъп до Вашите лични данни. Регламент 2016/679 Ви предоставя право:
  • Право на достъп до личните си данни, които се обработват от администратора.
  • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни.
  • Право на изтриване на лични данни или т.нар. „право да бъдеш забравен“.
  • Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • Право на преносимост на данните – ако се обработват на основание съгласие или договор, съхраняват се в машиночитаем формат и е технически осъществимо.
  • Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
  • Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение.
Срок за съхранение

Личните ви данни ще се съхраняват за срок, съвместим за целите на изпълнение на запитването Ви или поисканата услуга.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

При посещение на интернет страницата на SIS се приема Вашето съгласие с нашите правила и условия за ползване на сайта, както и давате съгласието си да използваме информацията Ви по начина, описан в тях. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него функционалности. Правилата, създадени от нас, са изцяло в интерес на нашите посетители за да гарантират тяхната безопасност.

Приложимо право

Настоящата политика е в съответствие с Прилагането на Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) и е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България. Имате право на жалба до КЗЛД и до съда.