ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ на всички акции на останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.) като акционер, притежаващ 18 827 079 броя акции, представляващи 97,99 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831914845 на основание чл. 157а от ЗППЦК отправя предложение за изкупуване на всички акции на останалите акционери на  „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831914845.

Предлаганата цена на акция е 4.15 лв.

Самото предложение можете да прочетете тук.