Приключи търговото предложение към акционерите на София-БТ

През октомври 2012 г. София Интернешънъл Секюритиз АД извърши търгово предложение към акционерите на София-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг. След извършена оценка на справедливата цена на акциите, цената на търговото предложение беше 71.70 лв. на акция. В резултат Булгартабак Холдинг увеличи дела си в София-Булгартабак до 95.55%. София-Булгартабак е водещ производител на тютюневи изделия в България, който изнася за чужди пазари по-голямата част от продукцията си.