Нови изисквания към юридическите лица от 3 януари 2018г. съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета oт 15 май 2014 г.

С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че от 3 януари 2018 г. влизат в сила Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета oт 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти (МIFID II), Регламент (ЕC) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (MIFIR) и редица свързани с тях делегирани регламенти.

С оглед прилагането на новата нормативна уредба, считано от тази дата, всички юридически лица, които възнамеряват да извършват сделки с финансови инструменти, следва да разполагат с активен идентификационен код за юридическо лице LEI код (Legal Entity Identifier).

В тази връзка, като наш клиент, бихме искали да Ви помолим да предприемете необходимите действия за издаване на LEI код за Вашето дружество, както и да предоставите този код на електронната поща на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД info@sis.bg в срок най-късно до 20.12.2017 г.

Моля да имате предвид, че съгласно регулаторните изисквания, от 03.01.2018 г. посредникът ще изисква предоставяне на LEI код от всички свои клиенти юридически лица, преди приемане на поръчка за сключване на сделки с финансови инструменти.

Списък на лица, издатели на LEI код, можете да откриете на следния линк: www.leiroc.org.

Също така за Ваше улеснение бихме искали да ви информираме, че на територията на Р България услугата по издаване на LEI код се предлага от следните институции в качеството им на регистрационни агенти:

  • Централен Депозитар АД – Регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation (KDD-LEI) – Заявките могат да се приемат директно на сайта на Централен Депозитар АД. Обявената цена за първоначално издаване на LEI код (валиден за една година) през сайта е 186 лв. Все още не е предоставена информация за годишната такса за подновяване на вече издаден код. Повече информация можете да намерите на следния линк: lei.csd-bg.bg;
  • Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите – регистрационен агент на EQS Group AG. Обявената цена за първоначално издаване на LEI код (валиден за една година) е 155,85 лв. Годишната такса за подновяване на вече издаден код е в размер на 134,95 лв. Повече информация ще откриете на тел. 02 988 24 13 или на електронна поща: lei@abird.info.

Моля, не се колебайте да ни потърсите при възникнали въпроси от Ваша страна, както и ако имате затруднения при попълването и подаването на необходимите данни и документи.

Оставаме на разположение при необходимост от съдействие, за да бъдат изпълнени необходимите нормативни изисквания, като ще се радваме да продължим и занапред да Ви предоставяме услугите си в сферата на инвестиционното посредничество.

Уеб дизайнер, специализиран в създаването на функционални онлайн продукти с фокус върху потребителското преживяване.