Стартира ваучерната схема по листване на БФБ на малки и средни предприятия

На 15 октомври 2018 г. бе обявено началото на кандидатстването на първите 30 дружества по ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар на малки и средни предприятия в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Малки и средни фирми могат да се възползват от ваучерите до 15 октомври 2020 г.

  • Сума на ваучера (финансирането) – 50 000 лв.
  • Отпуска се за покриване на разходите по услугите от инвестиционен посредник за подготовка на проспект и пласиране на акциите, както и за покриване на таксите на институциите.

Условията, на които трябва да отговаря емисията, за да бъде изплатен ваучера:

  • Да бъде набран капитал, чрез фондовата борса, с минимален размер от 500 000 лв.
  • Срокът, в който трябва да се извърши успешното листване на борсата, след като е одобрен ваучерът, е общо 9 месеца.
  • Средствата от ваучера се изплащат след отчитане на успешното публично предлагане от инвестиционния посредник.

Дружествата трябва да имат сключен договор с лицензиран инвестиционен посредник.

Допустими кандидати са микро, малки или средни предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Като пълен списък с  КИД-ове на допустимите кандидати и условия за  кандидатстване са обявени на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия: ТУК.

Повече информация за самата програма може да получите от екипа на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД:
Галина Зайцева
Т: 02/ 937 98 65,
Е: zaytseva@sis.bg