КФН потвърди проспект за увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

На 20 април 2018 г. Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните параметри:

Брой новоемитирани акции 20 150 000 акции
Емисионна цена 1.90 лв.
Размер на емисията  38 285 000 лв.
Мениджъри на емисията София Интернешънъл Секюритиз АД
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД

Минимален брой акции, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно – 10 075 000 акции.

Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции. Проспектът на новата емисия е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение №619 – Е от 15.06.2018 г.

Информация относно графика на предлагането ще бъде публикувана допълнително.

За повече информация относно компанията и предлагането можете да се свържете с нас.

Уеб дизайнер, специализиран в създаването на функционални онлайн продукти с фокус върху потребителското преживяване.