Хидроизомат АД ще увеличава капитала си

През юни 2012г. КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на Хидроизомат АД. Размерът на емисията е 2.6 млн. акции, а емисионната цена – 1.5 лв. София Интернешънъл Секюритиз АД е мениджър на увеличението на капитала. Хидроизомат се занимава с продажба на топло и хидроизолационни материали и е ексклузивен дистрибутор на продуктите на чешката компания Фатра за България.