Уебинар във връзка с увеличението на капитала на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Уебинарът е с цел информиране и запознаване на по-широк кръг от инвеститори  във Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ  във връзка с увеличението на капитала. Ще може да зададете или изпратите въпроси в реално време, да слушате дискусия по отношение на:

  • Актуално състояние на портфейла
  • Процедура по самото увеличение на капитала и как може да си закупите акции
  • Цели пред дружеството след набиране на средствата и изпълнение на инвестиционните проекти

В дискусията ще участват и ще са на разположение да отговарят на въпросите ви:

  1. Тодор Брешков – председател на съвета на директорите
  2. Илиян Къндев – мениджър Строителна дейност
  3. Димитър Марков – финансови данни и прогнози
  4. Стоян Николов – ПФБК, мениджър на емисията
  5. Светозар Абрашев – ИП СИС, мениджър на емисията

За целта е необходимо само да се обадите или изпратите имейл с трите си имена, с цел предоставяне на безплатна регистрация:

Виктория Петрунова, мобилен телефон 0899983641, стационарен телефон 02 9809309 имейл petrunova@brefbg.com

Моля, да се уверите, че имате слушалки или колонки, през които да слушате уебинара.

Технически изисквания:

  • Браузър – обновена версия на Google Chrome или Mozilla
  • Наличие на flash player