Допълнителна информация относно отправено от Dietsmann N.V. предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД.

На основание чл. 44ж, ал. 2, във връзка с чл. 44ж, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 на КФН ДИЙТСМАН Н.В. уведомява, че е осъществено посоченото изкупуване на акции от останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, съгласно чл. 157а ЗППЦК.

Повече информация относно реда и начина за изплащане на цената на акциите можете да прочетете ТУК