Приключи търговото предложение към акционерите на Благоевград-БТ

През септември 2012г. София Интернешънъл Секюритиз АД осъществи търгово предложение към акционерите на Благоевград-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг. Цената на акция беше 53.53 лв. В резултат на търговото предложение Булгартабак Холдинг увеличи дела си в Благоевград-булгартабак до над 95%. Благоевград-Булгартабак произвежда тютюневи изделия, като експорта заема дял над 70% от продажбите на компанията.