Приключи успешно търгово предложение за закупуване на акции на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД,

Предложението от „МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ“ ООД към останалите акционери на  „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК, във връзка с 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 149а, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК за изкупуване на акциите на на  „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД на цена от 3.16 лв. за 1 акция приключи успешно, като предложението бе прието от притежателите на 13,952 акции на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД, представляващи 0.825% от капитала на Дружеството, до изтичане на крайната дата за приемане на предложението за изкупуване, 28.06.2021 г.