All posts tagged: ПФК ЦСКА АД

ПФК „ЦСКА“ АД – Първично публично предлагане

Всеки желаещ да запише от новите акции може да подаде нареждане за покупка от емисията на ПФК „ЦСКА” АД, към инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз във всеки един от офисите ни в страната.

Още