All posts tagged: Атоменергоремонт

Акциите на „Атоменергоремонт“ ще се търгуват на БФБ – София

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй в размер на 15 355 140 лева беше одобрен от Комисията за финансов надзор.
Повече информация може да намерите тук.

Още