2014 г. започна с нов индекс на БФБ-София

 

Българска Фондова Борса направи промяна в индексите, които изчислява, и замени индекса BG40 с новия BGBX 40. Той започва да се изчислява от 2 януари 2014 г. с начална стойност от 100 пункта.

Новият индекс може да бъде наречен „широк SOFIX“, тъй като методът му за изчисляване е същият, но обхваща 40 компании (вместо 15 при SOFIX). С други думи, той ще се базира на пазарната капитализация на включените  в състава му обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. В него ще влизат 40-те емисии обикновени акции на компаниите с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднакво тегло.

При определянето на новия индекс също така ще бъдат използвани и максимални тегла на емисиите. Те ще бъдат до 10% от пазарната стойност на фрий-флоута на целия индекс. Максималната тежест за икономически групи е до 25%, а в нея могат да влизат не повече от 4 емисии.

Промените се въвеждат предимно поради „изхабяването“ на BG40. Той беше ценово-претеглен, т.е. определяше се от единичната цена на акция, а използването на този метод създава възможност за деформиране на индекса и прекалено обвързване на цял индекс с дадена емисия.

BGBX40 ще има 2 различни варианта: BGBX 40 и BGBX 40 TR. Разликата между тях е, че при първия се извършва промяна в делителя (знаменателя) в случай на разпределяне на паричен дивидент.

Индексът ще бъде ребалансиран още през март 2014 г., когато по традиция БФБ преразглежда индексите си.