Kакво очакваме от инвестициите си – да ни носят доход, да забогатеем или да запазим активите си?

инвестиции доходност

„Първото правило в инвестирането е да не губиш пари. Второто правило е да не забравяш първото правило.“ Уорън Бъфет

Обичайните епитети, който използваме за петъчните сесии на капиталовите пазари, които са оцветени в червено са черен петък, петък тринадесети и т.н. и т.н. За хората, който не се интересуват от движението на борсовите индекси битува мнението, че борсата е казино и че всички лоши новини се случват в петък. Не са лишени от логика и техните доводи. По принцип политическата класа или представителите на ЦБ предпочитат да сервират лошите новини в края на седмицата, за да имат време през уикенда да се уталожат страстите или да се реагира чрез изказвания, изработването на планове за справяне със ситуацията и т.н. Борсата може и да бъде казино, ако отношението ни към търгуване се базира на хазартни или в най-добрият случай на спекулативни действия.

Въпросите след петъчния спад са два:

  1. Дали спадът е продиктуван от фундаментални причини или от чисто психологически?
  2. Как може да се предпазим от такива резки низходящи движения?

Нека видим кой са потърпевшите активи в последната борсова сесия за седмицата и как се стигна до тях.

Фиг.1

1

На фиг.1 е графиката за петъчната сесия на S&P500, като освен низходящия тренд, можем да видим и гап със същата посока, което говори за силата на спада. При графиката на цената на петрола на фиг.2, забелязваме подобна движение, като наличието на гап се наблюдава и тук.

Имаме почти едно и също низходящо движение с подобен импулс.

Фиг.2

2

Един от малкото повишаващи се активи в петъчната сесия е щатският долар, както може да се види на фиг. 3. При него възходящото движение започва със същата сила, но по-късно в сесията има корекция в цената, като в крайна сметка американската валута запазва ръста си.

Фиг.3

 3

 

В петък бяхме свидетели на три изказвания на членове на Фед – Робърт Каплан, Даниел Таруло и Ерик Розенград.

Аргументът за повишение на лихвените проценти набра сила през последните месеци, но дългосрочните насрещни ветрове за икономическия ръст предполагат, че централната банка на САЩ ще повишава лихвите много бавно – това заяви Робърт Каплан.

Има нужда от още доказателства за устойчива инфлация, преди да се обмисля повишение на лихвените проценти, заяви през CNCB Даниел Таруло, управител във Федералния резерв на САЩ, който има право на глас в Комисията по парична политика. Таруло все пак не изключва повишение на лихвените проценти преди края на тази година.

Председателят на Федералния резерв за Бостън Ерик Розенгрен предупреди, че твърде дълго изчакване за увеличаването им застрашава американската икономика от прегряване и може да представлява риск за финансовата стабилност. Като един от централните банкери с право на глас във Федералната комисия по операциите на открития пазар през 2016 г. Розенгрен от години защитава борбата с безработицата чрез ниски лихвени проценти. Със затягането на пазара на труда обаче той измени позицията си през последните месеци към подкрепа на затягане на политиката.„Провал при постепенното премахване на облекчената политика може да скъси, а не да удължи периода на това възстановяване“, каза Розенгрен. Той заяви, че силните доклади за заетостта са подкрепени от ръста в заплащането.„Умереното повишаване на надниците и заплащането за мен изглежда в съответствие със затегнатия пазар на труда, което става все по-очевидно от данните за заплатите“.Макар че слабият растеж в развитите икономики по света продължава да представлява заплаха, според него това сякаш не натежава на фондовите пазари, включително на по-чувствителните към глобални шокове.„С изключение на Европа потенциалната тревога по отношение на крехките глобални икономики явно няма голямо влияние върху цените на финансовите активи“, каза той. „Паричната политика не е точен инструмент, способен внимателно да поведе икономиката обратно към пълна заетост в периоди, когато сме задминали устойчива, пълна заетост“, каза Розенгрен.Фед повиши лихвените проценти през декември за пръв път от почти десетилетие.

Именно думите на Розенгрен попариха пазарите, който отказват да отвикнат от хероиновата си зависимост към евтини пари. Имайки предвид, че председателят от години защитава именно политиката на ниски лихвени проценти, изказването му подейства като студен душ за цените на активите.

В петъчната сесия се случи отиграването на най-вероятния сценарии относно решението на Фед в заседанието си в края на месеца. Очакванията са да бъдат повишение лихвените проценти до 0,5%-0,75%, което ще доведе до ръст на долара и респективно спад на цената на петрола. Очевидно инвеститорите предвиждат вследствие на това корекция на цената на акции взимайки предвид спада на индексите в последната сесия.

На този етап спада е породен от чисто психологически причини. Дали едно повишение на лихвите това ще доведе до влошаване на състоянието на американската икономика предстои да видим. Отговора на този въпрос ще ни даде яснота за дълбочината на евентуалната корекция.

Единствения начин е даден инвеститор да се предпази от подобни ситуации на пазара е правилната алокация на портфейла му, като има предвит следното:

  • Всеки актив има периоди на катастрофално представяне.
  • Диверсицирайки своето портфолио с активи с нулева корелация помежду им е единствения безплатен обяд, който можете да си позволите.
  • Всеки инвеститор трябва да обмисли инвестирането в  реални активи като суровини, недвижими имоти и Treasury inflation protected securities (TIPS).
  • Класическото портфолио 60/40  (60% акции, 40% облигации) се представяше добре в последните години, но имайки предвид очакваната корекция при цените на акциите и повишаващата се доходност на облигациите на фона на евентуално повишение на лихвите в САЩ, надали ще има добро представяне в бъдеще.
  • След като един път сте конструирали своя микс от инструменти или портфолио не се опитвайте да правите промени заради краткосрочни представяния на пазара.
  • Обърнете внимание на таксите и данъчната политика при избора на инструменти и активи.
  • Обмислете използването на ETF  с оглед на по-лесното инвестиране в определени инструменти и съответното по-лесното им ребалансиране след това.
  • Живейте живота си по начин, който искате е не се притеснявайте за своето портфолио.

Важно е инвестициите ни да носят доход. Всеки човек иска да забогатее, но и да запази активите си.

Ще завърша с думите на Бъфет, който казва „Според мен истинският тест за това какъв си и как инвестираш е дали има значение за теб отворен ли е пазарът или не. Когато аз купя една акция, не се интересувам дали пазарът ще бъде затворен утре за няколко години, защото инвестирам в бизнес, независимо дали ще е Coca-Cola или някакъв друг. Целта е да се произведе възвръщаемост в бъдещето от този бизнес. Ако се интересувам дали пазарът ще е отворен утре, то в известна степен аз спекулирам, защото мисля относно това каква ще е цената на акцията утре. Дали ще се повиши или не“.