Дневник на трейдъра

Дневник?

Това не е ли само за подрастващи момичета, които си записват важните неща от живота, и си ги разменят с верните приятелки? Нещо, което във времето на социалните медии може би дори не се използва повече. НЕ, това е лексикон, а ние говорим за ДНЕВНИК на трейдъра. Може да го наричаш и бележник, тефтер, тетрадка или както ти харесва.

Да си записваш нещата, или да си водиш дневник, е изключително важно начинание за постигането на по-висока ефективност във всяко начинание или цел. Ключово е да има начин да измериш и да следиш ефективността си, както и да си достатъчно фокусиран в постигането на по-висока ефективност.

Световноизвестните футболисти и атлети го правят, за да следят какво им помага да бъдат по-добри, по-бързи и по-силни на игрището или в залата. Учените го правят при нови опити, в процеса на търсене на следващото си откритие. Всички лектори и психолози го препоръчват като крачка към подобряване на качеството на живот. Трейдърите го правят, за да им помогне да направят повече кеш.

Под правене на повече кеш имам предвид да станат по-дисциплинирани, по-последователни в действията си и, най-важното, по-печеливши.

Дисциплинираният трейдър е печеливш трейдър и воденето на трейдърски дневник е първата стъпка към изграждането на добрата дисциплина.

Това може да звучи лесно и просто, но ви уверявам, че да започнеш да го правиш редовно може да бъде много трудно (като всяко ново начинание). Всъщност много трейдъри се отказват не след дълго и разчитат само на архивите на брокерите и на платформите.

Колкото и подробна информация да съдържат регистрите, те просто не са достатъчни. В тях не можеш да видиш защо си заел дадена позиция и защо си затворил друга. Информацията в регистрите не ти носи НИКАКВА полза за осъществяване на по-добри сделки в бъдеще, те са просто водене на статистика за миналите сделки.

Дневникът на трейдъра не е просто записване на цените на вход и изход за дадена сделка и времето,  в което е била изпълнена тя. Дневникът има цел подобряване на методологията и усъвършенстване на психологията ти. И по-конкретно, той се опитва да отрази индивидуалното ти емоционално състояние преди, по време на и след сделката.

Например направеният анализ ти казва да купиш GBP/USD. Но интуицията ти ти казва, че тази сделка няма да бъде успешна. В случая ти си припомняш наученото и си казваш „Не мисля, че тази позиция ще е успешна. НО трябва да вярвам на трейндинг плана си, така че ще се включа в пазара.“ След откриване на позицията цената се приближава на 3 пипса от стоп поръчката ти и ти си мислиш „тази сделка изглежда ужасно. Знаех си! Защо не послушах шестото си чувство и направих такава простотия? Най-бързо изгубените ми пари.. Просто ще изляза от нея сега и ще намаля загубите си.“  И в този момент затваряш позицията си.

В последващ момент цената се изстрелва до първоначалното ти таргет ниво. Само ако беше останал в сделката…

Ситуации като тази изискват воденето на дневник на трейдинга ти. Това е класически случай, който най-вероятно се случва на повечето от нас.

Не успяваме да изчакаме развитието на позицията си докрай, пропускаме да следваме плана си и по-важното, вкарваме много емоции при трейдинга!

Ако търгуваш по този начин и не си водиш дневник, балансът по сметката ти в даден момент ще удари дъното и това ще бъде преди да си разбрал къде грешиш.