Как се представиха най-големите взаимни фондове управлявани от български мениджъри през 2017г. и рисковете които крият портфейлите им.

Взаимни фондове

Как се представиха най-големите взаимни фондове управлявани от български мениджъри през 2017г. и рисковете, които крият портфейлите им. Четете в сп. „Мениджър“ бр.5 от 28 май анализ на Ивайло Томов,  изпълнителен директор на София Интернешънъл Секюритиз АД.

Взаимни фондове

Самата статия може да намерите тук.

Изпълнителен Директор на София Интернешънъл Секюритиз АД Инвестиционен консултант с над 15 години опит в управлението на активи.