IPO-то на Градус АД приключи успешно. В двата дни на предлагането бяха записани над 45 милиона акции.

Над 45 милиона акции на Градус АД бяха записани по време на първия по рода си IPO аукцион на Xetra, състоял се на 18 и 19 юни 2018г.

Предлагането е успешно, като процентът на записаните акции мина 80%.

Акциите бяха записани на долната граница от посоченият диапазон – 1.80 лева на акция.

Прогнозният срок, в който акциите ще започнат да се търгуват на Борсата, е първата – втората седмица на юли 2018г.

Всеки, който желае да се запознае с възможностите и начините да се инвестира в дружеството, чрез закупуване на акции на вторичния пазар, може да се свърже с нас:

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД
1000 София
ул. Георги С. Раковски № 140, ет. 4
Т: +359 2 988 63 40
Е: info@sis.bg